ΔΡΑΣΕΙΣ
      
    
    
Σε κάθε πόλη, το πρόγραμμα, υπό την αιγίδα του Δήμου, περιλαμβάνει τα εξής:

• Έκθεση εμπλουτισμένη με νέα ευρήματα και επιστημονικά στοιχεία για το θαλάσσιο περιβάλλον και πληροφορίες για τη ναυτιλία,
  τις επιστήμες και τη μηχανική,

• Εκπαιδευτικές σχολικές επισκέψεις στην έκθεση σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και μεταφορά παιδιών
  και εκπαιδευτικών με δαπάνες της HELMEPA,

• Σεμινάριο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και έχει τίτλο «Θάλασσα και άνθρωπος: διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον»,

• Έκδοση σε μορφή CD-Rom ενός Οδηγού με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον - Ναυτιλία και Εθελοντικές Δράσεις» προς διάθεση σε κάθε συμμετέχοντα στο Σεμινάριο εκπαιδευτικό,

• Απονομή σε κάθε συμμετέχοντα εκπαιδευτικό Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Σεμιναρίου,

• Οργάνωση εθελοντικής συμμετοχής σχολείων και ομάδων Παιδικής HELMEPA, όπου υπάρχουν, σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.