ΝΕΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 2014-2017
      
    
    
Με βάση τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της εκστρατείας που έληξε, το LRF αποδέχτηκε νέα πρόταση της HELMEPA και χρηματοδοτεί το νέο 3ετές πρόγραμμα που έχει τίτλο «Εκστρατεία Ενημέρωσης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και του Ευρύτερου Κοινού για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και τις Επιστήμες». Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 14 πόλεων της Ελλάδας