Νέα ιστοσελίδα του IMO για παιδιά προβάλει τα junior τμήματα των MEPAs

 

Ξεκίνησε η λειτουργία νέας ιστοσελίδας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για παιδιά, την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε στο σύνδεσμο http://kids.imo.org

Περιλαμβάνει ένα ειδικό animation σχετικά με το έργο του ΙΜΟ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας, καθώς και πληροφορίες για την πρόληψη της ρύπανσης, την προστασία των ωκεανών, τα ξενικά είδη, τις ιδιαίτερα ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές και την προστασία της θαλάσσιας ζωής από το θόρυβο.

Αυτή αποτελεί ακόμη μία πρωτοβουλία του ΙΜΟ για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης των Νέων, που τέθηκε ως θέμα των εργασιών του ΙΜΟ τη δεκαετία του 1990 από τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του Οργανισμού, W. O’ Neil και E. Μητρόπουλο σε συνεργασία με τη HELMEPA και συνεχίζεται μέχρι σήμερα και με τις άλλες Ενώσεις Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος - MEPAs. Αναφορά στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες των MEPAs περιλαμβάνεται σε σελίδα του νέου website του IMO με τίτλο “Initiatives for Kids Around the World” .