ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
      
    
    
Σε κάθε πόλη, η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου, ο οποίος συνδράμει την πρωτοβουλία και συμμετέχει στην προβολή των στόχων της εκστρατείας σε τοπικό επίπεδο.

Η περιβαλλοντική έκθεση παρουσιάζει στοιχεία που αφορούν το Θαλάσσιο Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και τις Επιστήμες. Παραμένει για 2 εβδομάδες σε κάθε περιοχή και λειτουργεί τα πρωινά για σχολικές επισκέψεις και τα απογεύματα καθώς και Σαββατοκύριακα για το κοινό.

Οι σχολικές επισκέψεις γίνονται προς και από την έκθεση με λεωφορεία που διαθέτει η HELMEPA για τη μεταφορά μαθητών και εκπαιδευτικών κάθε συμμετέχοντος σχολείου σε πρόγραμμα που καταρτίζει μαζί με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ξεναγούνται για περίπου 45’ από επιστημονικό στέλεχος της HELMEPA και παρακολουθούν οπτικοακουστικό υλικό.

Οι μαθητές σε κάθε επίσκεψη αλλά και οι επισκέπτες στην έκθεση παίρνουν μέρος σε έρευνα που έχει στόχο να αξιολογήσει το επίπεδο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τους και να εξακριβώσει αν υπάρχει ενδιαφέρον για θέματα σχετικά με τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες επιστήμες.

Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, συμμετέχουν σε ενημερωτικό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, με αναλύσεις και στοιχεία σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, τη ναυτιλία και τις επιστήμες έτσι ώστε κατά την κρίση τους να ενημερώσουν τους μαθητές τους.

Μαθητές σχολείων παίρνουν μέρος εθελοντικά σε ποικιλία περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων σε κάθε περιοχή μαζί με μέλη του προγράμματος Παιδική HELMEPA, όπου λειτουργεί.