ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Σε κάθε πόλη της Εκστρατείας, η HELMEPA σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής οργανώνει 3ωρο Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Θάλασσα και Άνθρωπος: Διασφαλίζοντας ένα Βιώσιμο Μέλλον».

Στόχος του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς: θαλάσσιο περιβάλλον, ναυτιλία και επιστήμες. Ακόμη, η πληροφόρηση για σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, όπως η κλιματική αλλαγή και τα θαλάσσια απορρίμματα.

Στους συμμετέχοντες δίνονται κατευθύνσεις και πηγές πληροφόρησης για περαιτέρω βιβλιογραφική έρευνα ώστε να μπορούν να διευρύνουν τη γνώση τους στο θεματικό αντικείμενο με το οποίο θα επιλέξουν να ασχοληθούν στην τάξη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της HELMEPA και τον τρόπο εφαρμογής τους, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης της HELMEPA και τους δίνεται η δυνατότητα να γίνουν μέλη στο «Δίκτυο Εθελοντών Εκπαιδευτικών για το Θαλάσσιο Περιβάλλον».

Τα μέλη του Δικτύου λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για επιστημονικές εξελίξεις στους θεματικούς τομείς της Εκστρατείας και νέα για τις δραστηριότητες της HELMEPA, ενώ μπορούν να προβάλλουν τις δράσεις τους και να μοιράζονται ιδέες με τους συναδέλφους τους μέσω του διαδικτυακού τόπου (microsite) της Εκστρατείας και της σελίδας Facebook της HELMEPA.