ΣΚΟΠΟΣ
      
    
    
• Η ενημέρωση 14.000 περίπου μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το θαλάσσιο περιβάλλον, τη ναυτιλία και τις επιστήμες,

• Η βελτίωση του γνωστικού υποβάθρου των εκπαιδευτικών,

• Η ενημέρωση φορέων και περίπου 800.000 κατοίκων τοπικών κοινωνιών για τις σχέσεις περιβάλλοντος-ζωής, ναυτιλίας-οικονομίας
  και επιστημών-επαγγελματικού προσανατολισμού των σημερινών νέων παιδιών, των αυριανών πολιτών της χώρας.