Ο ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ
      
    
    
 
Οι ωκεανοί είναι το μοναδικό μέρος του πλανήτη που παραμένει σχετικά ανεξερεύνητο. Ενδεικτικά, το 95% του πυθμένα των ωκεανών είναι ακόμη άγνωστο στον άνθρωπο.
Διάσημοι ωκεανογράφοι, όπως ο Ζακ-Υβ Κουστώ, η Σύλβια Ερλ και τα τελευταία χρόνια ο Commander Ballard του Woods Hole Oceanographic Institution, έδωσαν νέα ώθηση στη θαλάσσια εξερεύνηση κατεβαίνοντας σε μεγάλα βάθη. Στα διάφορα ινστιτούτα που ασχολούνται με την εξερεύνηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συγκαταλέγεται και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε).
Στα Βάθη του Ωκεανού

Σε βάθη μεγαλύτερα από 1000 μέτρα οι θαλάσσιοι οργανισμοί έχουν αναπτύξει μηχανισμούς εξοικονόμησης ενέργειας, αυτοφωτισμού και σύλληψης της λείας τους.
Υποθαλάσσια Σπήλαια

• Καταφύγια βιοποικιλότητας με
  μεγάλη οικολογική σημασία
• Πηγή πληροφοριών για τη γεωλογία και
  το κλίμα του πλανήτη χιλιάδες χρόνια πριν
Υδροθερμικές Πηγές

• Πανάρχαιοι σχηματισμοί σε βάθη
  μεγαλύτερα των 4.000 μέτρων
• Τροφοδοτούν από τα βάθη της Γης τους
  ωκεανούς με απαραίτητα για τη ζωή
  ανόργανα στοιχεία
Επιστήμες και Θάλασσα
Ωκεανογραφία

Ερευνά ωκεανούς, θάλασσες, βυθό και ακτές
Ενάλια Αρχαιολογία

Ανακαλύπτει, ερευνά και καταγράφει αρχαιολογικούς χώρους στο βυθό
Θαλάσσια Βιολογία

Σκοπός της είναι η κατανόηση, διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
Βιο-μιμητική

Εφαρμόζει λειτουργίες του φυσικού κόσμου σε ανθρώπινες δραστηριότητες (τεχνολογία, βιομηχανία, ιατρική κ.α.)
Τεχνικά μέσα θαλάσσιων ερευνών

Πλοία με επιστημονικό εξοπλισμό εκτελούν υδρογραφικές, ωκεανογραφικές και αλιευτικές έρευνες.
Ειδικής κατασκευής υποβρύχια σκάφη, που ονομάζονται «βαθυσκάφη» (submersibles) καταδύονται αυτόνομα, επανδρωμένα ή όχι, σε εξαιρετικά μεγάλα βάθη για την εξερεύνηση του βυθού.
Έρευνα του βυθού με ηχοβολιστικά

Εφαρμόζοντας το φαινόμενο Doppler-Fizeau, της διάδοσης ηχητικών κυμάτων στο νερό ερευνά και χαρτογραφεί το βυθό και εντοπίζει αντικείμενα στη θάλασσα (sonar).