16-17 Νοεμβρίου 2017 
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS4
Optimizing Skills in the Best and Safe use of ECDIS and Radars

> περισσότερες πληροφορίες
20-24 Νοεμβρίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS1
Bridge Resource Management

> περισσότερες πληροφορίες
27-29 Νοεμβρίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS2
BRM Refresh and Advanced Ship-Handling

> περισσότερες πληροφορίες
28-29 Νοεμβρίου 2017
Σεμινάριο: Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισμοί

> περισσότερες πληροφορίες
30 Νοε. - 1 Δεκ. 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS5
Marine Meteorology - Handling Ships in Heavy Weather and Following / Quartering seas

> περισσότερες πληροφορίες