21-22 Σεπτεμβρίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS4
"Optimizing Skills on ECDIS and Radar"

> περισσότερες πληροφορίες
26-27 Σεπτεμβρίου 2017
Σεμινάριο: Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισμοί

> περισσότερες πληροφορίες
27-29 Σεπτεμβρίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS2
"Advanced Ship-Handling"

> περισσότερες πληροφορίες