15-16 Μαρτου 2018
Σεμινριο Προσομοιωτ: HS5 
Marine Meteorology - Handling Ships in Heavy Weather and Following/Quartering seas

> περισστερες πληροφορες
19-21 Μαρτου 2018
Σεμινριο Προσομοιωτ: HS2
BRM Refresh and Advanced Ship Handling

> περισστερες πληροφορες
21 Μαρτου 2018
Σεμινριο: Ανθρπινος Παργοντας και Ασφλεια

> περισστερες πληροφορες
22 Μαρτου 2018
Ετσια Γενικ Συνλευση των Μελν της HELMEPA
26-30 Μαρτου 2018
Σεμινριο Προσομοιωτ: HS1 
Bridge Resource Management

> περισστερες πληροφορες