ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ > Προσομοιωτής

Η HELMEPA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ


Εισαγωγή

Στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον, οι αξιωματικοί γέφυρας πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι ώστε να μπορούν να συμμορφώνονται με ένα πολυσύνθετο νομικό-κανονιστικό καθεστώς και να χειρίζονται ταυτόχρονα τα πλοία τους με ασφάλεια, προστατευμένα από απειλές και με αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Χρειάζεται να διαχειρίζονται επιχειρησιακούς κινδύνους, να αντιμετωπίζουν με επιτυχία αντιξοότητες και, σαν μέλη της ομάδας της γέφυρας, να τηρούν κατάλληλη συμπεριφορά.

Κατά συνέπεια, οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι Πλοίαρχοι (παλαιοί και νέοι), οι υποπλοίαρχοι και όλοι οι αξιωματικοί φυλακής γέφυρας (ακόμη και οι σε δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι δόκιμοι καταστρώματος), είναι καλά εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες στην γέφυρα και είναι ικανοί να αλληλεπιδρούν όσο γίνεται καλύτερα με τους άλλους αξιωματικούς, τους πιλότους και τον εξοπλισμό στη γέφυρα, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε καταστάσεις κινδύνου.

Με βάση τα παραπάνω, προτρέπουμε τα Μέλη μας όπως, εκμεταλλευόμενοι τη νέα δυνατότητα της HELMEPA να προσφέρει επιμόρφωση με χρήση προσομοιωτή γέφυρας, βελτιώσουν τις ικανότητες των αξιωματικών τους, δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες ικανότητες στο ρεαλιστικό περιβάλλον γέφυρας του simulator.

Η HELMEPA, με την ιδιότητα του «Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλειας στη Θάλασσα και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας, ISO 9001-2008, διαθέτει στα Μέλη της επιμορφωτική εκπαίδευση στον προσομοιωτή γέφυρας "NAUTIS Full Mission". Τον προσομοιωτή δώρισε στη HELMEPA το εταιρικό Μέλος DNV GL, σε αναγνώριση της εθελοντικής επιμορφωτικής εκπαίδευσης, που προσφέρει επί 33 χρόνια στα Μέλη της.
Ο Προσομοιωτής


Πρόκειται για NAUTIS Standard Class A Full Mission Προσομοιωτή που κατασκεύασε η Ολλανδική εταιρεία VSTEP, εταιρικό Μέλος της HELMEPA σύμφωνα με τις προδιαγραφές Class "A" FMBS του DNV GL, κατά τις απαιτήσεις της STCW 1978 μαζί και τις τροποποιήσεις του 2010 στη Manila.

Ο προσομοιωτής της HELMEPA, με υψηλής ποιότητας οριζόντια απεικόνιση γέφυρας πλοίου εύρους 240ο, είναι πιστοποιημένος κατά τα Πρότυπα Πιστοποίησης Νο 2.14 για Ναυτιλιακά Συστήματα Προσομοίωσης και τα IMO Model Courses 1.22 και 1.32. Προσφέρει «πραγματικών συνθηκών» εκπαίδευση προσομοίωσης καθώς διαθέτει GPS, AIS, Echo-Sounder, Speed Log, VDR, RADAR, GMDSS, VHF, Ship Control και Conning display αλλά και ECDIS.

Η βάση δεδομένων του προσομοιωτή, διαθέτει μεγάλη ποικιλία τύπων και μεγεθών πλοίων μέχρι 238.000grt, μήκους 318μ., πλάτους 47μ. και βυθίσματος μέχρι 18μ.
Οι Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων προσομοίωσης της HELMEPA είναι έμπειροι πρώην αξιωματικοί καταστρώματος του Πολεμικού Ναυτικού, ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι όπως ορίζουν οι απαιτήσεις της STCW και των IMO Model Courses 1.22 και 1.27 για σχολεία BRM και ECDIS αντίστοιχα.
Σεμινάρια

HS1 - "Bridge Resource Management" (5ήμερο)

Η Κυπριακή Ναυτιλιακή Αρχή ενέκρινε το BRM Σεμινάριο της HELMEPA. Οι αξιωματικοί καταστρώματος που θα το παρακολουθήσουν μπορούν να αποκτήσουν το επίσημο Πιστοποιητικό BRM με αίτησή τους στην Κυπριακή Ναυτιλιακή Αρχή.

Το πιστοποιημένο σεμινάριο είναι 5ήμερο και αποτελείται από 19 θέματα που αναπτύσσονται σε συνολικά 40 ώρες, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:


HELMEPA BRM Course (HS1)
Approved by Cyprus Maritime Administration

Topic

Duration
(Hours)

Knowledge, Understanding and Proficiency

Lecture

Simulation

1. Review of the Basic Principles as per STCW A-VIII/2, including charts’ datum - position fixing - radar principles - parallel indexing - commonly used Nautical Publications - principles of effective Passage Plan preparation, implementation and monitoring

2

0

2. Familiarization with HELMEPA’s simulator bridge equipment, systems, capabilities and limitations

0

1

3. Standard Maneuvers: vessel’s turning circle and affecting factors – vessel’s pivot point and various maneuvers – suitable use of rudder and engine(s), kick ahead - crash stop – keeping records – updating ship’s pilot card and other

0.5

2

4. Wind and Current Effects:  wind and pivot point – windage area – wind and use of tugs - executing turning circle with wind and/or current. - wind and/or current effects on vessel’s turning circle- exploiting positive wind or current effects and minimizing negative effects

0.5

2

5. Attitude: recognizing, understanding and improving crew’s attitude and behavior in order to erase possible differences – establishing and nurturing cooperating spirit in all aspects of working and living together onboard ship

1

0

6. Cultural Awareness: understanding, recognizing and respecting differences/similarities of culture among crewmembers with the aim to avoid offenses and improve coexistence, cooperation and human relations onboard.

1

0

7. Briefing and Debriefing: the importance of briefing and debriefing of all members of bridge team before departure and upon completion of voyage will be stressed so that most optimum and constructive involvement of all team members is achieved – same with pilot’s effective briefing

1

0

8. Challenge and Response: the importance of establishing good communication among bridge team members and between bridge team and master and/or other involved personnel onboard as well as the establishment of clear orders regarding coping with unforeseen or emergency situations will be analysed and underlined

1

0

9. Shallow Water Effects on vessel’s maneuvering ability – squat and factors affecting squat - effects of Squat  on vessel’s draft, trim and maneuvering

0.5

2

10. Bank, Channel and Vessel to Vessel Interaction Effects: cushion, suction, ship to ship interaction etc.

0.5

2

11. Planning: passage planning, anticipation of risks and preparation of relevant emergency plans to cope with emergency situations

1

0

12. Authority: the importance of balance between authority and assertiveness. management and leadership.

1

0

13. Management on the Bridge: management style, balance between good performance and best handling of human resources - ability to work with managers of different style

2

0

14. Workload, Fatigue and Stress: knowledge and good estimation of expected workload - work and duties effective planning, fatigue anticipation, delegation of responsibilities, setting priorities, clarifying roles of bridge team, towards reducing and sensibly distributing workload and avoiding or minimizing stress generating factors

2

0

15. Anchoring and Single Buoy Mooring: planning and organizing anchoring or single buoy mooring - factors to be taken into account - best practices of implementation, methods of anchoring, stressing out important points

0.5

2

16. Human Factor in Error: error chain - recognizing of error chain signs - suitable intervention to break error chain - master’s initiatives for applying best bridge resource management - learning from errors - use of lessons learned to avoid re-occurrences

1

0

17. Decision Making: gathering of information – assessing and compiling information – best situational use of information and inputs – master’s response – right contribution  of the bridge team and pilot to assist the master to make a decision

1

0

18. Crisis Management: master’s role to best cope and manage with crisis situations in a calm, firm and most suitable manner, clearly allocate roles and best use means available, coordinate actions to avoid panic and successfully overcome the crisis - importance of adequate and effective planning, training and practicing towards best coping with crisis situations will be underlined

2

0

19. Planning and executing voyage under normal and emergency conditions: passage plan preparation, execution and monitoring - ship’s preparation for sea - use of check lists, ship’s maneuvering information - correct communication with VTS and shore authorities, services and facilities - complying with COLREGS - suitable and appropriate bridge watch keeping shifts and arrangements

1.5

9 HS 2 - "Refresher BRM and Advanced Ship-Handling" (3ήμερο)

Τριήμερο σεμινάριο για αξιωματικούς καταστρώματος όλων των βαθμίδων και χρήσιμο επίσης σε κατόχους Πιστοποιητικού BRM, καθόσον ανανεώνει και εμπλουτίζει τις γνώσεις τους, καλύπτοντας συγχρόνως και την απαίτηση ναυλωτών για ενδιάμεσα επαναληπτικά σεμινάρια BRM, πέραν της ανά 5ετία ανανέωσης του Πιστοποιητικού. Βοηθά ακόμη Υποπλοιάρχους που πρόκειται να αναλάβουν Πλοίαρχοι καθώς επίσης και παλαιότερους.

Mε 8 ώρες παρουσιάσεων και 14 ώρες πρακτικής εξάσκησης στον προσομοιωτή, το σεμινάριο HS2 συμβάλλει  στην απόκτηση ή/και βελτίωση της «αίσθησης» της σχετικής κίνησης και των χειρισμών του πλοίου. Συνειδητοποιώντας λανθασμένες αποφάσεις και κινήσεις τους στον προσομοιωτή, οι εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί εξοικειώνονται με τις σωστές πρακτικές χειρισμού του πλοίου κάτω από διάφορες συνθήκες.

Το σεμινάριο καλύπτει θέματα του Model Course 1.22 του IMO (BRM) καθώς και χειρισμού του πλοίου, ως εξής:

√   Teambuilding and teamwork
√   Building positive attitude
√   Leadership and decision-making
√   Resource management
√   Management of operational tasks
√   Danger of stress
√   Attitude and risk management
√   Safe watch keeping
√   Bridge organization and management
√   Handling of various types of ships
√   Role of Pivot Point
√   Wind, current, squat and banks effects
√   Under Keel Clearance
√   Passage Plan and contingency plans
√   Maneuvering Systems
√   Emergencies on a ship-man overboard
√   Approaching the Pilot Station
√   Navigation with Pilot on board
√   Ship-Ship Interaction
√   Ship-Tug Interaction
√   Berthing and Unberthing
√   Anchoring

HS3 - "Navigating in Highly Congested Waters and Heavy Seas" (2ήμερο)

Διήμερο σεμινάριο για αξιωματικούς καταστρώματος.  Με 5 ώρες παρουσιάσεων και 9 ώρες πρακτικής στον προσομοιωτή,
εμπλουτίζονται οι γνώσεις και βελτιώνεται η ικανότητα των αξιωματικών να χειρίζονται το πλοίο μέσα σε περιοχές πυκνής κυκλοφορίας.

Με ρεαλιστικά σενάρια σε Singapore Straits, English Channel, Bosporus και αλλού που περιλαμβάνουν ναυτιλιακούς κινδύνους, κακές καιρικές συνθήκες και κατάσταση θάλασσας, όπου απαιτείται άριστη γνώση των Κανονισμών Αποφυγής Σύγκρουσης (COLREGs), καλύπτονται τα παρακάτω θέματα:

√   Bridge Team
√   Passage plan
√   Master
√   Officer of the watch
√   Cooperation with Pilot
√   Lookouts
√   Transfer of the watch
√   Proper log-book entries
√   Standing and night orders
√   Rudder response
√   Speed change and time
√   Wind, current, squat and banks effects on ship handling
√   VHF communications
√   Maneuvering the vessel in extreme circumstances
√   Navigation in coastal waters
√   Bridge equipment and officer’s response to malfunctions
√   Ship-Ship Interaction
√   Various situations
√   Means for fixes and parallel indexing

Συμμετοχή - Δωρεές


Αξιωματικοί καταστρώματος, όλων των βαθμών, μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε σεμινάριο είναι 8 αξιωματικοί.

Για να καλύψει η HELMEPA μέρος του κόστους που απαιτείται για τη λειτουργία και τη συνεχή ενημέρωση του προσομοιωτή, παρακαλούνται τα Μέλη, να καταβάλλουν ανά συμμετέχοντα ως δωρεά:

    - HS1 - BRM € 250,
    - HS2 - Refresh BRM and Advanced Ship Handling € 150,
    - HS3 - Navigating in Highly Congested Waters and Heavy Seas € 100

Tα ποσά αυτά μειώνονται για Εταιρείες που διαχειρίζονται αριθμό πλοίων Μελών κατά:

    - 10% για 5-10 πλοία,
    - 20% για 11-20 πλοία, και
    - 30% για 21 και περισσότερα πλοία Μέλη.

Μη Μέλη της HELMEPA μπορούν να συμμετάσχουν στα Σεμινάρια του Bridge Simulator, εφόσον υπάρχει θέση, έναντι δωρεάς κατΆ άτομο:

    - HS1 - BRM € 450,
    - HS2 - Refresh BRM and Advanced Ship Handling € 300,
    - HS3 - Navigating in Highly Congested Waters and Heavy Seas € 200


Πρόγραμμα Σεμιναρίων

10-12 Ιουλ. 2017 HS2 "Refresher BRM and Advanced Ship Handling"
17-21 Ιουλ. 2017:  HS1 "Bridge Resource Management"
1-3 Αυγ. 2017 HS2 "Refresher BRM and Advanced Ship Handling"

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων HS1, 2 και 3 κάθε μηνός θα αναρτώνται στο σημείο αυτό και στο ΠΡΟΣΕΧΩΣ (scrolling) της ιστοσελίδας μας και θα δημοσιεύονται στο μηνιαίο newsletter της HELMEPA.

Ειδικότερα, οι Εταιρείες Μέλη της HELMEPA θα ενημερώνονται με email.
 
|
 

|
|
|
|
|
     
 
COPYRIGHT © HELMEPA  |  All rights Reserved