ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ > Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο > Ισχύον Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα > Χρονοδιάγραμμα

Χρονοδιάγραμμα Σεμιναρίων HELMEPA για το 2017

Μήνας Ημερομηνία Τίτλος Σεμιναρίου
Ιανουάριος 17-18 Marine Environmental Awareness
24-25 Βέλτιστες Πρακτικές για την Εφαρμογή της MARPOL
Φεβρουάριος 7-8 Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισμοί
21-22 Ανθρώπινος Παράγοντας και Λειτουργική Ασφάλεια στο Πλοίο
28 Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία
Μάρτιος 14-15 Marine Environmental Awareness
21-22 Βέλτιστες Πρακτικές για την Εφαρμογή της MARPOL
28-29 Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισμοί
Απρίλιος 4-5 Ανθρώπινος Παράγοντας και Λειτουργική Ασφάλεια στο Πλοίο
20 Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία
Μάιος 16-17 Marine Environmental Awareness
23-24 Βέλτιστες Πρακτικές για την Εφαρμογή της MARPOL
30-31 Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισμοί
Ιούνιος 6-7 Ανθρώπινος Παράγοντας και Λειτουργική Ασφάλεια στο Πλοίο
20 Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία
Σεπτέμβριος 12-13 Marine Environmental Awareness
19-20 Βέλτιστες Πρακτικές για την Εφαρμογή της MARPOL
26-27 Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισμοί
Οκτώβριος 10-11 Ανθρώπινος Παράγοντας και Λειτουργική Ασφάλεια στο Πλοίο
17 Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία
Νοέμβριος 7-8 Marine Environmental Awareness
14-15 Βέλτιστες Πρακτικές για την Εφαρμογή της MARPOL
28-29 Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισμοί
Δεκέμβριος 12-13 Ανθρώπινος Παράγοντας και Λειτουργική Ασφάλεια στο Πλοίο

 
|
 

|
|
|
|
|
     
 
COPYRIGHT © HELMEPA  |  All rights Reserved