15/03/2017
Ενημέρωση για το QUALSHIP 21


06/03/2017
Ολοκληρώθηκε η Εκστρατεία της HELMEPA στο Αίγιο


28/02/2017
Η HELMEPA χαιρετίζει την εκστρατεία «Καθαρές Θάλασσες» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών