Ενημερωτική Εκστρατεία HELMEPA-LRF (2011-2014) για το «Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες»
  Σκοπός

• Η ενημέρωση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το θαλάσσιο περιβάλλον, τη ναυτιλία, τις επιστήμες και τη μηχανική

• Η ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων και κοινωνιών για την ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον.

Πόλεις-περιοχές

Βόλος, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ρόδος, Θήβα, Ναύπλιο, Ηράκλειο Κρήτης και Χαλκίδα.

Σε κάθε πόλη-περιοχή η εκστρατεία τέθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου και διήρκησε 2-3 εβδομάδες.

Περιβαλλοντική Έκθεση

Λειτούργησε στις 12 πόλεις συνολικά 364 ημέρες και την επισκέφθηκαν 13.500 μαθητές και 1.000 εκπαιδευτικοί 274 Δημοτικών και Γυμνάσιων. Κατά τις παρουσιάσεις της έκθεσης, στελέχη της HELMEPA ενημέρωσαν τους μαθητές για το ρόλο και τη σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη ζωή στον πλανήτη και τις απειλές που δέχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Τους μίλησαν για τη ναυτιλία και τη συμβολή της στην παγκόσμια οικονομία, για τη λειτουργία των πλοίων και τα μέσα που διαθέτουν για περιβαλλοντική προστασία καθώς επίσης και για τις εφαρμογές των επιστημών και της μηχανικής.

Είναι ικανοποιητικό ότι το 90% των εκπαιδευτικών αξιολόγησαν την έκθεση ως «Πολύ Καλή» και πρόσθεσαν πως η λειτουργία της στην Περιφέρεια συμπληρώνει την περιβαλλοντική εκπαίδευση που εφαρμόζουν στα σχολεία.

Hμερίδα για τα Απορρίμματα

Σε κάθε πόλη η HELMEPA οργάνωσε Ημερίδα με θέμα «Τα Απορρίμματα σε Θάλασσες και Ακτές». Και στις 12 Ημερίδες, οι πάνω από 1.200 εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που συμμετείχαν ανέδειξαν τα απορρίμματα ως το κύριο πρόβλημα που τους απασχολεί. Τοπικοί περιβαλλοντικοί φορείς σε κάθε πόλη παρουσίασαν τις ανησυχίες τους για την εκτεταμένη ρύπανση με «σκουπίδια» των ακτών, των θαλασσών και ακόμη προστατευόμενων περιοχών. Υπογράμμισαν την έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων που θα βοηθούσαν να ελεγχθεί το πρόβλημα. Πολλοί ήταν οι εισηγητές που μίλησαν με θερμά λόγια για τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των νέων, την αξία του εθελοντισμού και την υποστήριξη που προσφέρεται στους ακόμη λίγους εθελοντές στην πατρίδα μας.

Έρευνα

Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που η HELMEPA διεξήγαγε με τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι 13.500 μαθητές που πήραν μέρος. Έχουν σε μεγάλο βαθμό καταλάβει τη μεγάλη σημασία που έχει το θαλάσσιο περιβάλλον για όλες τις μορφές ζωής στη Γη. Δύο στους τρεις μαθητές πιστεύουν πως τα σκουπίδια στους δρόμους και τις παραλίες είναι το πιο σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή τους. Λυπούνται για την έλλειψη πάρκων και πράσινου στις πόλεις τους. Θεωρούν το Λιμενικό Σώμα σαν την υπεύθυνη Αρχή για την περιβαλλοντική προστασία των θαλασσών και των ακτών στη χώρα μας. Όμως, σε ποσοστό 93% δηλώνουν πως είναι προσωπική ευθύνη του καθενός μας για να κρατήσουμε το περιβάλλον μας καθαρό. Σχολείο, τηλεόραση και διαδίκτυο είναι, όπως είπαν, οι βασικές πηγές πληροφόρησης τους για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μαθητών δεν ήξερε τη σημασία που έχουν τα πλοία για την παγκόσμια ευημερία, παρά το ότι η Ελληνική ναυτιλία πρωτοστατεί διεθνώς. Δύο στους τρεις μαθητές δεν ήξεραν το ρόλο των πλοίων στη μεταφορά αγαθών και ποσοστό 52% πίστευε πως είναι «τα πιο ρυπογόνα μέσα μεταφοράς». Άγνωστη ήταν για τα παιδιά η παγκόσμια αποδοχή (IMO-UNEP κ.ά.) πως το ποσοστό ευθύνης των πλοίων για τη ρύπανση των Ωκεανών με όλους τους ρυπαντές είναι μικρότερο από 10%.

Η έρευνα όμως αποκάλυψε και το ελπιδοφόρο στοιχείο πως αυξάνεται συνεχώς ο βαθμός ευαισθητοποίησης των παιδιών και γενικότερα των νέων στην Περιφέρεια για την ποιότητα του τοπικού τους περιβάλλοντος. Δύο στους τρεις μαθητές δηλώνουν πως έχουν πάρει μέρος σε εθελοντικές δράσεις, όπως δεντροφύτευση και καθαρισμός ακτών ενώ οι περισσότεροι ανακυκλώνουν κάποιο υλικό. Οι μεγαλύτεροι, 13-16 ετών, θέλουν να αντιστρέψουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση όπου τη συναντούν στο σπίτι, το σχολείο και τη γειτονιά τους, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι πρωτοβουλίες για δράση.