ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Στο πλαίσιο της Εκστρατείας HELMEPA-LRF, η HELMEPA δημιούργησε το «Δίκτυο Εθελοντών Εκπαιδευτικών για το Θαλάσσιο Περιβάλλον».

Κατά την περίοδο υλοποίησης της Εκστρατείας (2014-2017), πραγματοποιήθηκαν 10 Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Θάλασσα και ʼνθρωπος: Διασφαλίζοντας ένα Βιώσιμο Μέλλον». Στόχος του Σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για πρόσφατες εξελίξεις στους θεματικούς τομείς της Εκστρατείας καθώς και η πληροφόρηση για σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, όπως η κλιματική αλλαγή και η ρύπανση από τα θαλάσσια απορρίμματα. Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 400 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 335 έγιναν μέλη του Δικτύου.

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο Σεμινάριο, μέλη του Δικτύου μπορούν να γίνουν και μεμονωμένα εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για το θαλάσσιο περιβάλλον. Τα μέλη του Δικτύου έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό διαδικτυακό χώρο με αναφορές και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν τη γνώση των μαθητών τους. Επίσης, έχουν πρόσβαση στις παρουσιάσεις του Σεμιναρίου και λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για επιστημονικές εξελίξεις σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και καθώς και για εθελοντικές δράσεις της HELMEPA και άλλων φορέων.