Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
      
    
    
 
Είναι Θαυμαστός, γιατί έχει:
Πλούσια Βιοποικιλότητα και είναι
το σπίτι 250.000 γνωστών ειδών και πιθανώς ακόμα 750.000 που δεν έχουν ανακαλυφθεί.
Ποικιλία οικοσυστημάτων (ανοιχτοί ωκεανοί, ακτογραμμές, βυθός)      
Ζωή ακόμη και στα βάθη των ωκεανών σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού και υψηλής πίεσης
Είναι Ζωογόνος, γιατί προσφέρει:
Το 50% του οξυγόνου που υπάρχει
στην ατμόσφαιρα
Το Πόσιμο Νερό μέσω του
υδρολογικού κύκλου
Πολλές τροφές, που είναι
πλούσιες σε πρωτεΐνες
Τη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος
με τη μεταφορά θερμότητας με τα
θαλάσσια ρεύματα
Πλήθος φαρμάκων με αμέτρητες αντιβακτηριακές και αντικαρκινικές ιδιότητες και καλλυντικών που προέρχονται από
θαλάσσιους οργανισμούς
Συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη με:
Τις Θαλάσσιες Μεταφορές, που είναι η ασφαλέστερη και οικονομικότερη
μεταφορά ανθρώπων, εμπορευμάτων
και πρώτων υλών,
Πρώτες Ύλες, αφού το 25% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου προέρχεται από το βυθό
Την ανανεώσιμη ενέργεια που η θάλασσα προσφέρει σαν μια τεράστια ενεργειακή αποθήκη (αιολική, κυματική και
παλιρροιακή ενέργεια)
 
Τον Τουρισμό και Αναψυχή.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, που το 2013 την επισκέφθηκαν 18.000.000 τουρίστες ενώ 500.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στην
τουριστική βιομηχανία