• calendar

 

 

 

Τί είναι η HELMEPA;

Είναι η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα. Δημιουργήθηκε με την πρωτοποριακή, εθελοντική δέσμευση Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών για την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση των πλοίων, που ανέλαβαν στον Πειραιά την 4η Ιουνίου 1982 με το σύνθημα «Να Σώσουμε τις Θάλασσες» και υποστηρίζουν με συνέπεια μέχρι σήμερα. Η οικονομική λειτουργία της στηρίζεται αποκλειστικά στις ετήσιες εισφορές των Μελών και έκτακτες δωρεές. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο.

Ποια είναι τα Μέλη της HELMEPA και πως μπορώ να γίνω Μέλος;

Μέλη της HELMEPA είναι (α) Ελληνόκτητες πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων, (β) εταιρείες και οργανισμοί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και (γ) ναυτικοί ή άλλα άτομα που συνδέονται επαγγελματικά με τη θάλασσα. Περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες Μελών και αναλυτικός κατάλογος Μελών στο σύνδεσμο.

 

Πλοιοκτήρια Εταιρεία - για εγγραφή ως Μέλος της HELMEPA και περισσότερες πληροφορίες

Εταιρεία/Οργανισμός Ξηράς - για εγγραφή ως Μέλος της HELMEPA και περισσότερες πληροφορίες

Είστε Ναυτικός ή συνδέεστε επαγγελματικά με τη θάλασσα και επιθυμείτε να γίνετε Εταίρος Μέλος της HELMEPA;

 

Μπορώ να παρακολουθήσω Σεμινάρια του Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου της HELMEPA για Πρόληψη Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση;

Στα σεμινάρια του ετήσιου Επιμορφωτικού Προγράμματος και του Προσομοιωτή Γέφυρας της HELMEPA συμμετέχουν αποκλειστικά αξιωματικοί και στελέχη των εταιρειών-Μελών. Ναυτικός μπορεί να δηλώσει και μέσω της ΠΝΟ. Περισσότερες πληροφορίες για:

 

Τι είναι το Πρόγραμμα e-Learning;

Είναι ένα online πρόγραμμα που προσφέρει τη δυνατότητα σε ναυτικούς και στελέχη εταιρειών-Μελών εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε θέματα Πρόληψης Ρύπανσης και Ασφάλειας, στην Αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο.

Τι είναι το Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA»;

Εθελοντικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, που λειτουργεί από το 1993 με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνολική συμμετοχή μέχρι τώρα 118.872 μαθητών και 4.106 Εθελοντών Εκπαιδευτικών. Σκοπός του είναι να συμβάλλει, μέσω της ενημέρωσης και της δραστηριοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην προστασία του θαλάσσιου κόσμου, που αποτελεί το βασικό θέμα του «Στόχου 14: Ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας» της Agenda των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω με τους μαθητές μου ως Εθελοντής Εκπαιδευτικός στο Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA»;

Κάθε Εκπαιδευτικός σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας μπορεί να πάρει μέρος εθελοντικά στο Πρόγραμμα, δημιουργώντας μία ή και περισσότερες Ομάδες περίπου 10 παιδιών της ίδιας τάξης (ηλικίας 5-12). Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, μετά την έγκριση του Υπουργείου, η φόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στον ιστότοπο του Προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο.

Πώς μπορώ να επισκεφτώ με μαθητές μου τις Περιβαλλοντικές Εκθέσεις της HELMEPA;

Η HELMEPA λειτουργεί δύο μόνιμες περιβαλλοντικές Εκθέσεις που φιλοξενούνται στις εταιρείες-Μέλη Ceres στον Πειραιά και Costamare στο Π. Φάληρο. Απαραίτητη είναι η προηγούμενη επικοινωνία με τη HELMEPA για τον προγραμματισμό ημέρας και ώρας της επίσκεψης. Η Έκθεση στο Π. Φάληρο απευθύνεται μόνο σε μαθητές Γ’ και Δ’ τάξεων Δημοτικών Σχολείων, ενώ η Έκθεση στον Πειραιά απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και Στ’ τάξεων Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων καθώς και σπουδαστές και ομάδες νέων ή και μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων. Η είσοδος στις Εκθέσεις είναι δωρεάν ενώ η HELMEPA προσφέρει στα Δημόσια Σχολεία της Αθήνας και του Πειραιά δωρεάν μεταφορά προς και από τις Εκθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο.

Τι είναι οι Ναυτίλοι της HELMEPA;

Οι Ναυτίλοι της HELMEPA είναι εθελοντές, πρώην Μέλη της Παιδικής HELMEPA και άλλοι ευαισθητοποιημένοι νέοι και νέες, 13-29 ετών, που επιθυμούν να αναπτύξουν τα περιβαλλοντικά τους ενδιαφέροντα και να συμμετέχουν σε δράσεις της HELMEPA. Περισσότερες πληροφορίες και η ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής στο σύνδεσμο.

Ποιες υποτροφίες προκηρύσσει κάθε χρόνο η HELMEPA και για ποιους επιστημονικούς κλάδους;

Η HELMEPA προκηρύσσει κάθε χρόνο 2 υποτροφίες ύψους 15.000€ η κάθε μία, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τη Μεγάλη Βρετανία. Οι υποτροφίες απονέμονται για Ναυτιλιακές σπουδές, στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο.

Πότε γίνονται εθελοντικοί καθαρισμοί και πώς μπορώ να συμμετάσχω;

Η HELMEPA συντονίζει κάθε χρόνο 2 διεθνείς πρωτοβουλίες εθελοντικών καθαρισμών στην Ελλάδα: τον «Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών» τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο και την εκστρατεία «Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη» το Μάιο. Οι δράσεις αυτές έχουν συμβολικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και έχουν ως στόχο να αναδείξουν τη σχέση της θαλάσσιας ρύπανσης με την προσωπική μας συμπεριφορά προς το περιβάλλον. Στους εθελοντικούς καθαρισμούς μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες Μέλη, ΟΤΑ, Λιμεναρχεία, Ναυτικοί Όμιλοι, Καταδυτικά Κέντρα, Σχολεία, συνεργαζόμενοι με τη HELMEPA φορείς σε όλη την Ελλάδα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό αγαπημένης τους ακτής, τμήματος του βυθού, όχθης ποταμού ή λίμνης, δασικής έκτασης ή πάρκου. Η υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο.