• calendar

Ιστορικό

 

Ο κ. Παύλος Ι. Ιωαννίδης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”, ως μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA το 1983, ήταν αυτός που έβαλε τις βάσεις των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης. Επίσης, ως αεροπόρος με βαθιά γνώση, εισήγαγε για πρώτη φορά τους Έλληνες αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού και την Ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία γενικότερα στο πνεύμα ασφάλειας με το οποίο ήδη λειτουργούσε η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία.

 

 

Στις εθελοντικές επιμορφωτικές πρωτοβουλίες της HELMEPA, μεταξύ 1983 και 2017, πήραν μέρος περισσότεροι από 18.000 ναυτικοί και στελέχη εταιρειών, 200 εταιρείες και οργανισμοί συνδεμένοι άμεσα ή έμμεσα με την Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πληρώματα από περισσότερα από 1.800 ελληνόκτητα πλοία. Ακόμη, πάνω από 1.200 αξιωματικοί και στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος παρακολούθησαν τα ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα της Ένωσης. Μέσα από ένα σημαντικό αριθμό συνεργασιών και συνεργιών με ναυτιλιακούς και περιβαλλοντικούς φορείς σε όλο τον κόσμο, η HELMEPA εμπλουτίζει τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Ναυτιλιακός της Τομέας, ώστε να λειτουργεί με συνέπεια και ποιότητα κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008.

 

1991 Πραγματοποιείται στη HELMEPA τετραήμερο σεμινάριο στην Αγγλική και το παρακολουθούν με εντολή του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ, William O’ Neil, στελέχη του Οργανισμού των Τομέων Πρόληψης Θαλάσσιας Ρύπανσης και Ασφάλειας).
1992 Ο ΓΓ του ΙΜΟ αναφέρει την αξιολόγηση του σεμιναρίου της HELMEPA στην Υπο-Επιτροπή Προτύπων Ναυτικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού, η οποία εκφράζει την εκτίμησή της για την ποιότητα των επιμορφωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων της HELMEPA και τη συμβολή τους στην επίτευξη Ασφαλών Πλοίων σε Καθαρές Θάλασσες.
1992 Εισαγωγή Εθελοντικής Εκπαίδευσης πάνω στα Πλοία-Μέλη.
1996 Η ύλη επικεντρώνεται στον Κώδικα ISM, τον ανθρώπινο παράγοντα και τις νέες απαιτήσεις ικανότητας και εκπαίδευσης ναυτικών.
2000 Η ύλη επικεντρώνεται στην επισκόπηση του τρόπου εφαρμογής του Κώδικα ISM σε σχέση με τα Πρότυπα Ικανότητας Ναυτικών της νέας STCW και του Κώδικά της.
2003 Ειδικό πρόγραμμα Αξιωματικών Ασφάλειας Εταιρείας και Πλοίου σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του Κώδικα Ασφάλειας (ISPS) και παραγωγή Προτύπου Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου (Model Ship Security Plan).
2005 Εισηγητές-στελέχη Νηογνωμόνων-Μελών εμπλουτίζουν το  πρόγραμμα.
2007 Προετοιμασία Ναυτιλιακού Τομέα για την πιστοποίησή του κατά τα Πρότυπα Ποιότητας ISO 9001:2000 από το Germanischer Lloyd.
2008 Το Germanischer Lloyd πιστοποιεί, την 4 Φεβρουαρίου, το Ναυτιλιακό Τομέα της HELMEPA ως Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο σύμφωνα με τα Πρότυπα Ποιότητας ISO 9001:2000.
2009

Δύο διαφορετικοί τύποι σεμιναρίων, τριήμερο και μονοήμερο, που επιτρέπουν στις διαχειρίστριες εταιρείες μέλη να προσφέρουν σε λιγότερο χρόνο σε αξιωματικούς και στελέχη τους τεχνική και περιβαλλοντική πληροφόρηση.

2010 Aπονέμεται στη HELMEPA το βραβείο Seatrade Awards στην κατηγορία Investment in People για την εθελοντική ανανεούμενη επιμόρφωση που προσφέρει στην Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα εξειδικεύεται περαιτέρω με 5 διαφορετικούς τύπους σεμιναρίων (4 διήμερα και 1 μονοήμερο), προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες επιμόρφωσης, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των κανονισμών λειτουργίας των πλοίων και τον ενισχυμένο ρόλο των ελεγκτικών Αρχών.
2011 Την 26η Ιανουαρίου, το Germanischer Lloyd ανανεώνει και διευρύνει την πιστοποίηση της HELMEPA, που στο σύνολό της πλέον λειτουργεί ως “Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για την Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση”, σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008.
2012 Τον Ιούνιο, το Germanischer Lloyd πιστοποιεί το επιμορφωτικό σεμινάριο Marine Environmental Awareness της HELMEPA ότι πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW και του Κώδικα καθώς επίσης τις απαιτήσεις του σχετικού Model Course του IMO.
2013 Η Ναυτιλιακή Αρχή της Κύπρου αναγνωρίζει το Πιστοποιημένο από το DNV GL σεμινάριο της HELMEPA “Marine Environmental Awareness”.
2014 Η ισχύς της πιστοποίησης του Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου της HELMEPA κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008, ανανεώνεται για τρία ακόμα έτη μετά από επιτυχή επιθεώρηση που πραγματοποίησε το Germanischer Lloyd.
2015 Τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα e-Learning για την απομακρυσμένη επιμόφωση αξιωματικών ΕΝ και στελεχών γραφείου στην Αγγλική.
2016 Η απόκτηση Προσομοιωτή Γέφυρας (προσφορά του Εταιρικού Μέλους DNV GL) ενισχύει την προσφορά της HELMEPA στην εθελοντική εκπαίδευση των ναυτικών για ένα καλύτερο περιβάλλον και περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα.
2018 Το DNV GL πιστοποιεί τη HELMEPA με το νέο Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2015, ως “Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση”.
2020 Για πρώτη φορά Σεμινάρια του Επιμορφωτικού Προγράμματος γίνονται διαδικτυακά μέσω ζωντανής σύνδεσης λόγω της πανδημίας Covid-19