• calendar

Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2021

 

Προσαρμοζόμενο στις νέες συνθήκες και ανάγκες που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19 από τις αρχές του προηγούμενου χρόνου και θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια εισηγητών και εκπαιδευομένων, το Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο της HELMEPA έχει αναστείλει τη διεξαγωγή σεμιναρίων με φυσική παρουσία στο χώρο του.

 

Κατά συνέπεια, σχεδιάσαμε εξ αρχής το Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2021 σε κατάλληλη μορφή για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ευελπιστώντας ότι σε ένα χώρο όπως η ναυτιλία, που είναι “συνώνυμος” της γεωγραφικής διασποράς, οι αναπόφευκτοι περιορισμοί της εκπαίδευσης χωρίς φυσική παρουσία μπορούν τουλάχιστον εν μέρει να αντισταθμιστούν από τη σημαντικότατη δυνατότητα και ευκαιρία μιας κατά πολύ διευρυμένης συμμετοχής των Μελών μας.

 

Το φετινό Επιμορφωτικό μας Πρόγραμμα, 39ο κατά σειρά, είναι για το λόγο αυτό το πλέον πολυθεματικό και εξειδικευμένο των τελευταίων ετών και διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Επιτροπή της HELMEPA, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες και διαφαινόμενες εξελίξεις στους ναυτιλιακούς κανονισμούς, τις αδυναμίες που καταγράφονται μέσω των επιθεωρήσεων PSC αλλά και τις ανάγκες που αναδεικνύονται μέσα από τις προτάσεις προηγούμενων συμμετεχόντων και των εταιρειών Μελών. Απαρτίζεται από 8 διαφορετικά webinars που θα επαναληφθούν από 3 ως 5 φορές μέσα στο χρόνο, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία θα είναι στα αγγλικά, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης και σε αλλοδαπούς αξιωματικούς που υπηρετούν στα πλοία Μέλη.

 

Όπως κάθε χρονιά, το Επιμορφωτικό μας Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί χάρη στην εθελοντική συνεισφορά ειδικών εισηγητών από 18 διαχειρίστριες εταιρείες και οργανισμούς Μέλη (Nηογνώμονες και P&I Clubs), καθώς και από συνεργαζόμενους φορείς και ιδρύματα όπως η Ελληνική Ακτοφυλακή και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εκφράζουμε σε όλους τη βαθιά μας εκτίμηση και τις θερμές μας ευχαριστίες, προσδοκώντας ότι με τη συμβολή και συνεργασία τους θα προσφέρουμε και πάλι χρήσιμες πληροφορίες σε όλους τους συμμετέχοντες για την προαγωγή της ασφάλειας και την πρόληψη της ρύπανσης στις θάλασσες.

 

Webinars 2021

 

  • Safety First (3ήμερο): το webinar που προσφέρεται στο πλαίσιο του τριετούς Προγράμματος “Ενισχύοντας το Πνεύμα Ναυτικής Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο”, με ανανεωμένο και εμπλουτισμένο περιεχόμενο πάνω σε θέματα επιχειρησιακής ασφάλειας, ανθρώπινου παράγοντα και διερεύνησης πραγματικών περιστατικών (περισσότερες πληροφορίες).
  • Compliance with New Environmental Regulations (3ήμερο): μια σύνοψη των πλέον επίκαιρων ζητημάτων στο ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο των περιβαλλοντικών κανονισμών, με έμφαση στα GHG, την ανακύκλωση των πλοίων και την εμπειρία από τη χρήση νέων καυσίμων χαμηλού θείου, scrubbers και συστημάτων επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος (περισσότερες πληροφορίες).
  • Preparing for PSC Inspections - New and Enduring Challenges (τριήμερο): τα διαχρονικά αλλά και νέα ζητήματα που πρέπει να προσέχουμε για τη συμμόρφωσή μας με τις απαιτήσεις των κανονισμών ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης και την αποφυγή προβλημάτων κατά τις επιθεωρήσεις (περισσότερες πληροφορίες).
  • Emergency Preparedness and Response (2ήμερο): προσφερόμενο για δεύτερη χρονιά με εμπλουτισμένο περιεχόμενο πάνω στα γυμνάσια, τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, την πρόληψη/αντιμετώπιση αλλά και τις συνέπειες περιστατικών ρύπανσης (περισσότερες πληροφορίες).
  • TMSA Implementation and Preparation for Vetting Inspections (2ήμερο): το περσινό webinar με διευρυμένη διάρκεια και περιεχόμενο, με ότι νεότερο πάνω στο TMSA και τις επιθεωρήσεις vetting (περισσότερες πληροφορίες).

 

  •  Safe Carriage of Dangerous Cargoes in Packaged Form (2ήμερο): νέο webinar πάνω στην τελευταία έκδοση του Κώδικα IMDG και τα κύρια θέματα ασφάλειας κατά τη μεταφορά συσκευασμένων φορτίων (περισσότερες πληροφορίες).
  • Safe Carriage of Solid Bulk Cargoes (1ήμερο): τα κύρια θέματα ασφάλειας κατά το χειρισμό διαφόρων τύπων στερεών χύμα φορτίων και σημαντικά διδάγματα από case studies σοβαρών ατυχημάτων σε bulk carriers (περισσότερες πληροφορίες).
  • Safe Carriage of Oil and Other Dangerous Liquid Cargoes (1ήμερο): ακόμη ένα νέο webinar, μια σύντομη επισκόπηση του Κώδικα IBC και βασικών ζητημάτων ασφάλειας κατά τη φορτοεκφόρτωση και τις επιχειρήσεις ship-to-ship transfer σε δεξαμενόπλοια (περισσότερες πληροφορίες).

 

Οι αρχικά προγραμματισμένες ημερομηνίες διεξαγωγής των webinars φαίνονται εδώ. Για οριστική επιβεβαίωση της διεξαγωγής ή τυχόν αλλαγές, σας συμβουλεύουμε να παρακολουθείτε τακτικά τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας και στη σελίδα HELMEPA Maritime στο facebook.

  

Ακολούθως παρατίθενται οι όροι/προϋποθέσεις συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της HELMEPA.

 

Όροι/Προϋποθέσεις

 

Δικαίωμα συμμετοχής (με απόφαση του Δ.Σ. της HELMEPA):

 

Webinars: Kάθε διαχειρίστρια εταιρεία Μέλος δικαιούται ετησίως δωρεάν 3 συμμετοχές και επιπλέον 5 συμμετοχές ανά εγγεγραμμένο πλοίο. Τα λοιπά Εταιρικά Μέλη δικαιούνται 3 δωρεάν συμμετοχές ετησίως. Για επιπλέον συμμετοχές πέραν των δωρεάν δικαιούμενων, οι εταιρείες Μέλη μπορούν να καταβάλλουν 20€ ανά συμμετοχή έναντι δωρεάς.

 

Αξιωματικοί του ΕΝ ή στελέχη ναυτιλίας εκτός εταιρειών Μελών γίνονται δεκτοί καταβάλλοντας 50€ ανά συμμετοχή έναντι δωρεάς (ναυτικοί ή στελέχη που είναι εγγεγραμμένα Μέλη της HELMEPA μπορούν να καταβάλλουν 20€ ανά συμμετοχή).

 

Σεμινάρια: Στα σεμινάρια του Προγράμματος μπορούν αποκλειστικά να συμμετάσχουν αξιωματικοί και στελέχη των Εταιρειών Μελών της HELMEPA, χωρίς κόστος. Κάθε διαχειρίστρια Εταιρεία Μέλος δικαιούται ετησίως 2 συμμετοχές ανά εγγεγραμμένο πλοίο και 1 επιπλέον συμμετοχή, εφόσον είναι εγγεγραμμένο και το γραφείο. Τα λοιπά Εταιρικά Μέλη δικαιούνται 1 συμμετοχή ετησίως.

 

Προθεσμία υποβολής, αποδοχή και επιβεβαίωση συμμετοχής:
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής για κάθε σεμινάριο/webinar λήγει 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή του. Σε περίπτωση υπέρβασης των διαθέσιμων θέσεων τηρείται σειρά προτεραιότητας. Επιπρόσθετες συμμετοχές ανά Εταιρεία πέραν των δικαιούμενων εξετάζονται κατά περίπτωση και βάσει διαθεσιμότητας. Η επιβεβαίωση των αιτούμενων συμμετοχών γίνεται από τη γραμματεία του Ναυτιλιακού Τομέα της HELMEPA γραπτώς με e-mail 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του του σεμιναρίου/webinar.

 

Ακυρώσεις – Αντικαταστάσεις:
Για την ομαλή προετοιμασία των σεμιναρίων/webinars, παρακαλούμε θερμά για την έγκαιρη γραπτή ενημέρωση σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής ή αντικατάστασης συμμετέχοντα. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου/webinar (π.χ. λόγω μη συμπλήρωσης των ελάχιστων απαιτούμενων συμμετοχών ή κωλύματος εισηγητών) θα ενημερώνεστε γραπτώς με e-mail 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη.