• calendar

Τρέχουσες

Πρόγραμμα LRF: Lloyd’s Register Foundation

Μεταξύ 2008 και 2017 το Βρετανικό κοινωφελές ΄Ιδρυμα Lloyd’s Register Foundation (πρώην LRET) υποστήριξε οικονομικά ενημερωτικές εκστρατείες της HELMEPA για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και τις Επιστήμες και άλλες επιμορφωτικές πρωτοβουλίες προς την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την ευρύτερη κοινωνία σε 24 πόλεις της Ελλάδας. Τον Ιούνιο 2019 το Lloyd’s Register Foundation ενέκρινε και υποστηρίζει οικονομικά νέο τριετές πρόγραμμα της HELMEPA με θέμα “Ενισχύοντας το Πνεύμα Ναυτικής Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο”, το οποίο υλοποιείται μέχρι το Σεπτέμβριο 2022 σε συνεργασία με τα Εταιρικά Μέλη Hellenic Lloyd’s και DYNAMARINe στην Ελλάδα και την αδελφή Ένωση CYMEPA στην Κύπρο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η μείωση θαλάσσιων συμβάντων και ατυχημάτων μέσω της ενίσχυσης του πνεύματος ασφάλειας ναυτικών ποντοπόρου ναυτιλίας και ακτοπλοΐας, αλιέων, πληρωμάτων σκαφών αναψυχής και θαλάσσιου τουρισμού, ιστιοπλόων και άλλων. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δημιουργία βάσης δεδομένων ατυχημάτων και ‘παρ΄ ολίγον’ περιστατικών (near-miss) για τα μέλη HELMEPA και CYMEPA, σεμινάρια refresher training για ναυτικούς και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών σε Ελλάδα και Κύπρο, σεμινάρια προσομοίωσης βασισμένα σε πραγματικά περιστατικά στον προσομοιωτή γέφυρας του Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου της HELMEPA, 10 ημερίδες για την ασφάλεια στη θάλασσα για πληρώματα αλιευτικών και σκαφών αναψυχής σε παράκτιες πόλεις των δύο χωρών, πρόγραμμα εξ αποστάσεως μάθησης “e-learning” και ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Axion Hellas

Το Σεπτέμβριο 2018 η HELMEPA και η Axion Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας για την ανάδειξη της σημασίας και της αξίας της προστασίας του θαλάσσιου και του εν γένει περιβάλλοντος, στις τοπικές κοινωνίες που η Axion Hellas επισκέπτεται σε απομακρυσμένες ή/και ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες λόγω της απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα, στερούνται την εύκολη πρόσβαση σε δράσεις ή εκδηλώσεις.

 

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η οργάνωση ενημερωτικών δράσεων με ομιλίες και παρουσιάσεις σε ενήλικες και παιδιά, η διανομή ενημερωτικού υλικού, ο συντονισμός εθελοντικών καθαρισμών και η προβολή τρόπων για την προστασία των θαλασσών.

 

Η συνεργασία ξεκίνησε με τις προγραμματισμένες δράσεις της Axion Hellas σε Ψαρά και Βολισσό Χίου, το Σεπτέμβριο του ’18.

Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον – Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη

Τον Ιούνιο 2018, η HELMEPA υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη για τη συμμετοχή της, μαζί με άλλες ΜΚΟ, στο «Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον», όπου λόγω εμπειρίας ανέλαβε το συντονισμό της 1ης ομάδας εργασίας του Δικτύου, με τίτλο «Καθαρισμοί Ακτών – Εθελοντισμός». Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας η HELMEPA πραγματοποιεί καθαρισμούς ακτών και βυθού σε νησιά που υπάγονται στο Πρόγραμμα «Καθαρά Νησιά», με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα και τη συνεργασία της KOIN.Σ.ΕΠ. Aegean Rebreath, Δήμων, Λιμενικών Αρχών, αλιέων και τοπικών Συλλόγων.

Εκδόσεις Gratia – Ναυτικά Χρονικά & Isalos.Net

Τον Οκτώβριο 2017, η HELMEPA και η Gratia Εκδοτική ΕΠΕ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και του πνεύματος ασφάλειας στη θάλασσα του ανθρώπινου παράγοντα στην Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, και κυρίως της νέας γενιάς, με κάθε κατάλληλο μέσο πληροφόρησης και δημοσιότητας.

 

Προς την επίτευξη του στόχου αυτού αναπτύσσονται τρόποι ενδυνάμωσης της εθελοντικής επιμόρφωσης και εξύψωσης της περιβαλλοντικής συνείδησης του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής ναυτιλίας, με:

  • την οργάνωση κοινών ενημερωτικών δράσεων εντός και εκτός Κέντρου,
  • τη δημόσια αναγνώριση ιδιαίτερων επιτευγμάτων ή/και συμβολή ατόμων ή οργανισμών στην πρόληψη της ρύπανσης,
  • την υλοποίηση κοινών προτάσεων,
  • την προβολή επιτευγμάτων της σύγχρονης ναυτιλιακής βιομηχανίας και των δυνατοτήτων ενασχόλησης με τα θαλάσσια επαγγέλματα,
  • την ενημέρωση των νέων για τις θαλάσσιες επιστήμες και τις τεχνολογικές εξελίξεις για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Ocean Conservancy, ΗΠΑ

Από το 1991, η HELMEPA συντονίζει στην Ελλάδα την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών που πραγματοποιείται το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.

 

Σκοπός της παγκόσμιας αυτής πρωτοβουλίας του περιβαλλοντικού οργανισμού Ocean Conservancy που εδρεύει στις ΗΠΑ, είναι να μετρήσει το βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ατόμων και τοπικών κοινωνιών όταν καλούνται να καθαρίσουν εθελοντικά τις παραλίες από τα σκουπίδια.

 

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε κάθε χρόνο ευαισθητοποιημένους πολίτες, συνεργαζόμενους φορείς, ΟΤΑ και Λιμεναρχεία καθώς και τα μέλη της HELMEPA και της Παιδικής HELMEPA σε όλη την Ελλάδα, να συμβάλλουν σε αυτή την εθελοντική προσπάθεια, οργανώνοντας καθαρισμό ακτής της περιοχής τους.

 

Εφοδιασμένοι από τη HELMEPA με σχετικό ενημερωτικό υλικό, γάντια, σακούλες και το ειδικό Δελτίο Καταγραφής Απορριμμάτων, μικροί και μεγάλοι δίνουν παράδειγμα εθελοντισμού και ευαισθησίας για Καθαρές Θάλασσες και Ακτές. Τα στοιχεία για τη σύνθεση και την προέλευση των απορριμμάτων δημοσιοποιούνται από τη HELMEPA με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών – UNEP/MAP

Στο πλαίσιο του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης – ΜΑΡ της UNEP, η HELMEPA παίρνει μέρος στις συναντήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών της Συνθήκης της Βαρκελώνης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Ακτών της Μεσογείου. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι όλα τα Μεσογειακά Κράτη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η HELMEPA συμμετέχει με την ιδιότητα του Εταίρου (MAP Partner).

 

Tο 2006, με πρόταση της Γραμματείας της UNEP/MAP που έγινε δεκτή από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η HELMEPA χρήστηκε Εναλλασσόμενο Μέλος της Μεσογειακής Επιτροπής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΜCSD). Η Επιτροπή αποτελείται από κυβερνητικούς εκπροσώπους των Μεσογειακών Κρατών, αντιπροσώπους των τοπικών αρχών, την βιομηχανία και τους ΜΚΟ καθώς και εκπροσώπους της  UNEP και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός της MCSD είναι να συμβουλεύει και να υποστηρίζει τις προσπάθειες των Μεσογειακών χωρών να εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο την Μεσογειακή Στρατηγική για Αειφόρο Ανάπτυξη (MSSD).

 

Σε συνεργασία με  το Πρόγραμμα MED POL της UNEP/MAP, η HELMEPA και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ΜΙΟ-ECSDE και ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ υλοποιούν Μεσογειακή Εκστρατεία Ενημέρωσης για τα Απορρίμματα σε Θάλασσες και Ακτές. Στόχος της εκστρατείας είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων στις θάλασσες και ακτές με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων. Στο πλαίσιο της εκστρατείας έχουν εκτυπωθεί και διανεμηθεί ενημερωτικά φυλλάδια σε 11 Μεσογειακές γλώσσες καθώς και πλήρης Οδηγός για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τίτλο “Public Awareness for the Management of Marine Litter in the Mediterranean”.

 

Επίσης, η HELMEPA συνέβαλε στην υιοθέτηση του Περιφερειακού Σχεδίου για τη Διαχείριση των Θαλάσσιων Απορριμμάτων στη Μεσόγειο το 2013 και έκτοτε συμβάλει στην υλοποίηση του μέσω και της συμμετοχής στην Επιτροπή Περιφερειακής Συνεργασίας για τα Θαλάσσια Απορρίμματα στη Μεσόγειο.

 

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Θαλάσσια Απορρίμματα

Από το 2014, μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (European Environment Agency-ΕΕΑ), η HELMEPA συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση των απορριμμάτων στις Ευρωπαϊκές θάλασσες, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Θαλάσσιας Στρατηγικής της ΕΕ. Επίσης, η HELMEPA συντονίζει στην Ελλάδα την ψηφιακή καταγραφή των απορριμμάτων που μαζεύουν εθελοντές στη διάρκεια παράκτιων καθαρισμών μέσω της ειδικής εφαρμογής MarineLitterWatch (MLW) του ΕΕΑ.